Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over het verloop van de bijeenkomsten.

In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor het traject van belang zijn en die ik, uitsluitend met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Uw privacy wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit betekent:

 • dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw dossier.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • ter informatie van een waarnemer, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor geanonimiseerd gebruik ter bespreking met collega’s.
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van de factuur.

Het dossier blijft volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraars worden vereist om te kunnen uitbetalen:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum consult
 • Omschrijving consult, in dit geval ‘psychosociale zorgverlening/hypnotherapie’.